top of page

Cymraeg Campus San Sior

Yr ydym fel ysgol wedi llwyddo i gael y wobr Efydd!

Ein nod yw bod y plant yn cyflawni pedwar diben y cwricwlwm, sef datblygu plant a phobl ifanc i fod yn:

 • ddysgwyr uchelgeisiol, galluog sy’n barod i ddysgu drwy gydol eu hoes

 • cyfranwyr mentrus, creadigol sy’n barod i chwarae eu rhan yn llawn yn eu bywyd a’u gwaith

 • dinasyddion egwyddorol, gwybodus Cymru a’r byd

 • unigolion iach, hyderus sy’n barod i fyw bywyd gan wireddu eu dyheadau fel aelodau gwerthfawr o gymdeithas.

Our school is working to achieve the Cymraeg Campus Language Charter. We are trying to increase the use of Welsh by pupils, staff and the wider school community.

We have three awards to work towards -bronze, silver and gold. We have ten targets to achieve for each award.

Our school has an active Criw Cymraeg – a group of pupils who promote Welsh. Our Criw Cymraeg will lead the Charter.

Brawddeg yr Wythnos

Gwobr Efydd / Bronze Award

We have ten targets to achieve to gain the Bronze Cymraeg Campus Award

 1. A visual Welsh ethos is beginning to be established

 2. A majority of the pupils have an understanding and respect for the culture and language

 3. Pupils are beginning to speak Welsh in a variety of situations within their classrooms

 4. Pupils are beginning to speak Welsh in a variety of situations outside their classrooms

 5. There is a weekly Welsh assembly

 6. Pupils are encouraged to use Apps and websites to learn Welsh

 7. The school organises some enrichment activities to develop pupils use and enjoyment of Welsh

 8. Welsh guided reading groups are held fortnightly

 9. Aspects of one subject is beginning to be taught through the medium of Welsh

 10. A majority of the pupils have a positive attitude towards learning Welsh

bottom of page