top of page

Brawddeg yr Wythnos – Hydref

Phrase of the Week – Autumn

Ble mae .........................?

Mae ...................... yn y neuadd / yn y toiled etc

 

Ga i fynd i’r .....................?

Cei / Na chei

 

Ga i fynd allan i chwarae?

Cei / Na chei

 

Trafod y tywydd.....

Mae hi’n braf/bwrw glaw/wyntog heddiw

 

Esgusodwch fi

Mae’n ddrwg gen i

 

Hwyl, welai di fory

 

Ga i help os gwelwch yn dda?

 

Beth wyt ti eisiau?

Dw i eisiau .............................

 

Dyddiau’r wythnos

 

Sut wyt ti?

Dwi’n hapus / trist/ sal /wedi blino

bottom of page