Brawddeg yr Wythnos – Hydref

Phrase of the Week – Autumn

HYDREF 1/AUTUMN 1

Wythnos 1
Pawb: Croeso nôl! Sut wyt ti? – Welcome back! How are you?

Wythnos 2
FP: Ga i brechdanau/cinio? – Can I have sandwiches/dinner?

KS2: Hoffwn i gael brechdanau/cinio os gwelwch yn dda. – I would like to have sandwiches/dinner please.

Wythnos 3
FP: Barod – Ready
KS2: Wyt ti’n barod? – Are you ready?

Wythnos 4
Pawb: Dwylo i fyny! Dwylo i lawr! – Hands up! Hands down!

Wythnos 5
FP: Ga i fynd i’r toiled? – Can I go to the toilet?
KS2 – Ga i fynd i’r toiled os gwelch yn dda? – Can I go to the toilet please?

Wythnos 6
FP: – Sut mae’r tywydd heddiw? – What is the weather like today?
KS2: Sut oedd y tywydd ddoe? – What was the weather like yesterday?

Wythnos 7
Pawb: Blw rwyt ti’n byw? – Where do you live?

Wythnos 8
Pawb: Beth sy’n bod? – What’s the matter?

HYDREF 2 / AUTUMN 2

Wythnos 1
Pawb: Cofiwch Gofio! – Remember Remember!

Wythnos 2
FP: Gwrandewch! – Listen!
KS2: Gwrandewch yn ofalus! – Listen carefully!

Wythnos 3
Pawb: Mae’n amser chwarae! – It’s playtime!

Wythnos 4
Pawb: Faint o …sydd yma? – How many … are here?

Wythnos 5
FP: Wyt ti’n hoffi canu? – Do you like singing?
KS2 – Wyt ti’n gallu canu? – Can you sing?

Wythnos 6
Pawb: Oes gen ti …? – Have you got …?

Wythnos 7
FP: Nadolig Llawen! – Merry Christmas!
KS2: Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda – Marry Christmas and a Happy New Year